Hoppa till textinnehållet

Affärsjuridik

Kvinna jobbar på sin laptop och äter en sallad

Vi kan hjälpa dig i företagets alla skeden. Att ha koll på juridiken är en viktig del i företagets uppbyggnad och expansion. 

Vi kan bland annat hjälpa dig med:

  1. Företagsöverlåtelse

  2. Aktieägaravtal och andra typer av kompanjons- och samarbetsavtal

  3. Aktiebolagsrättsliga avtal

  4. Incitamentsprogram

  5. Allmän affärsjuridisk rådgivning

  1. Fastighetsöverlåtelse

  2. Hyresavtal och andra typer av av nyttjanderätts- och upplåtelseavtal

  3. Kommersiella avtal

  4. Generationsskiften