Skip to content

Internationell handel

Fyra kvinnor står vid ett bord med karta, iPad, kaffemuggar, kamera på och planerar en resa

Cash management, riskhantering och rätt typ av finansiering. Utlandsaffärer är ofta komplexa till sin natur, men innebär samtidigt stora affärsmöjligheter. Med oss som affärspartner får ni tillgång heltäckande banktjänster och produkter - oavsett var ni har er verksamhet.

Vilka behov har ert företag?

Varför välja oss som partner?

  1. Fullsortimentsbank på våra hemmamarknader

    Vår samarbetspartner Swedbank har sina hemmamarknader i Sverige, Estland, Lettland och Litauen med lång erfarenhet av den internationella marknaden.

  2. Filialer med ett brett utbud

    Vår samarbetspartner Swedbank har ett brett erbjudande av produkter och tjänster på våra filialer i Danmark, Finland, Kina, Norge och US. I tillägg till dessa marknader har Swedbank även ett representationskontor i Sydafrika som kan erbjuda support för affärer i Afrika söder om Sahara

  3. Ingår i internationell Cash Management-nätverk

    Vår samarbetspartner Swedbank ingår i ett internationellt CM-nätverk och samarbetar med ett flertal större europeiska banker för att erbjuda rationell penninghantering över gränserna. Detta gör att ni kan få samma goda service även i länder där Swedbank inte har några kontor.

Mer information