Beslut om företrädare

Det är bra att känna till att det inte finns någon bestämmelse i lagen som ger ideella föreningar möjlighet att utse generella firmatecknare såsom för ett företag. 

Innan föreningen blir kund i Sparbanken Rekarne ska ni besluta vem som företräder föreningen gentemot Sparbanken Rekarne. Beslutet fattas antingen på föreningsstämman eller på ett konstituerande styrelsemöte beroende på vad som står i era stadgar. Beslutet ska finnas med i ett protokoll.

I detta dokument kan ni läsa mer om företrädare och fullmakt samt formulering av beslut.

Exempel på beslutsformulering

Fyll i företrädarna i blanketten Fullmakt ideell förening. Fullmakten är obligatorisk och gör det enklare och tryggare i kontakten med banken.