Hoppa till textinnehållet

Frågor & svar med anledning av marknadsoron

Johan Holm, bankens Private Banking-chef, berättar om vad som händer på marknaden

Viktig information

Denna presentation innehåller allmän information och är inte att se som personlig rådgivning, För att avgöra vad som är lämpligt för just dig, krävs en individuell rådgivning som bland annat omfattar en kartläggning av dina ekonomiska förhållanden och dina personliga önskemål.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och värdepapper kan både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

Med anledning av Coronaviruset

Som kund är du alltid välkommen att kontakta oss. I dessa tider är det dock viktigt att tänka på att du som kund inte alltid behöver komma in på banken. 

Många gånger går det snabbare att kontakta oss via våra digitala tjänster för att få svar på dina frågor eller uträtta dina ärenden. Speciellt om du har sjukdomssymptom, har vistats i riskområden eller befinner dig i en riskgrupp - av omtanke för dig själv och andra.

Du kan nå oss dygnet runt via nedanstående kanaler. 
Där kan du exempelvis göra överföringar, betala räkningar, ansöka om lån, hantera ditt sparande och skicka meddelande till oss.

Från den 16 mars och tills vidare är vår kontanthantering över disk borttagen pga smittorisk. Detta gäller även vår myntinsättningsmaskin. Behöver du ta ut eller sätta in kontanter använder du enklast någon utav våra uttags- och insättningsautomater

Följ oss på våra sociala medier och håll koll på vår hemsida.
Det är dessa kanaler som vi använder för att snabbast nå ut med information till våra kunder.

påverkas du som bankkund av corona

  • Coronaviruset förändrar hela tiden läget – både på börsen men också genom beslut om resor och liknande som ställs in. Därför har vi samlat information om vad som gäller och kommer löpande att uppdatera dig om läget om hur du som bankkund påverkas.  

Vad händer världens börser?

Här hittar du analyser, tips, marknadskurser och utbildningar.

Woman using her laptop at a coffee shop.
  • Mer information om coronaviruset hos externa aktörer hittar du här.