Lagen ställer krav på att banken lämnar tydlig information till kunden innan en försäkring tecknas om bland annat pris och bankens provision. Vissa uppgifter vid förmedlingen av försäkringen ska även dokumenteras skriftligt. Det är viktigt för oss som bank att du är nöjd med det vi förmedlat till dig.

Lagen omfattar råd om spar- och riskförsäkringar som ges både till konsumenter och företag/juridiska personer.

Försäkringsgivare avseende pensions- och försäkringslösningar

Swedbank Försäkring AB
105 34 Stockholm
Org nr 516401-8292

Cardif Försäkring AB
Box 24110, 400 22 Göteborg
Org nr 516406-0567

Cardif Livförsäkring AB
Box 24110, 400 22 Göteborg
Org nr 516406-0559

Tre Kronor Försäkring
106 60 Stockholm
Org nr 516406-0369

Förenade Liv Försäkring AB
106 60 Stockholm
Org nr 516401-6569

Sveland Sakförsäkringar
106 26 Stockholm
Org nr 516404-4405