Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet

För en hållbar framtid

För oss handlar hållbarhet om att ekonomi-, miljö-, och samhällsfrågor samverkar i en helhet.

Sparbanken Rekarne arbetar aktivt för ett hållbart samhälle.

Hållbarhet handlar om att ekonomi-, miljö-, och samhällsfrågor samverkar i en helhet. Det betyder att ta ansvar för sin verksamhet utifrån dessa tre delar i hållbarhetsbegreppet.

Banken strävar efter att minska negativ miljöpåverkan, skapa långsiktiga kundrelationer och att värna om sina anställda. Men också att verka för bra arbetsmiljö och god affärsetik.

Miljöpolicy

Sparbanken Rekarne arbetar för privatpersoner, företag, kommun och organisationer i Eskilstuna och Strängnäs kommun med omnejd. Vår direkta miljöpåverkan orsakas bl. a. av transporter till och från våra mötesplatser samt energiförbrukning. Indirekt kan miljön påverkas genom beslut gällande våra produkter och tjänster.

Sparbanken Rekarnes miljöarbete skall vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle, bidra till en uthållig lönsamhet och ett stärkt varumärke genom att

 • möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv i alla beslut i verksamheten.
 • ha ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor.
 • i all verksamhet efterleva gällande lagar och förordningar samt arbeta för att minska och förebygga föroreningar.
 • utbilda och uppmuntra vår egen personal till ett miljöarbete som leder till ständiga förbättringar och ökad affärsnytta.

Vad kan du som kund göra?

Med några enkla medel hjälper du till att minska förbrukningen av jordens resurser.

 • Använd sjävbetjäningstjänsterna t ex Telefon-, Internet- och Mobilbanken
 • Välj kontoutdrag och avisering via internetbanken istället för post
 • Betala med Swish eller bank- och betalkort

Vad erbjuder vi dig som kund?

Vi har följande miljöanpassade produkter och tjänster:

 • Mobilbanken
 • Telefonbanken
 • Internetbanken
 • Bank- och betalkort
 • Energilån
 • Etik- och miljöfonder
 • e-faktura
 • Autogiro