Sparbanksstiftelsen Rekarne har ett långt och gediget engagemang i Eskilstuna Fabriksförening. Föreningen och Stiftelsens mål är att göra Eskilstuna till en ännu bättre stad för människor och företag att växa i.

Eskilstuna Fabriksförening är en lokal näringslivsorganisation som verkar för medlemsföretagens gemensamma intressen och är samordnande i avtals- och utbildningsfrågor samt utgör ett service-, kontakt- och remissorgan.

De vill aktivt delta i att bygga/stärka eskilstunaregionen till att bli en expansiv och välmående region.

De jobbar med följande frågor

  • Utveckla företagens konkurrenskraft från strategi, produkt och produktionssystem
  • Säkra tillgången på utbildade yrkesarbetare upp till högre teknisk akademisk kompetens
  • Utveckla samarbetet mellan näringsliv, skola och kommun

Exempel på projekt inom Eskilstuna Fabriksförening

Mälardalen Industial Technology Center, MITC
MITC’s kärnverksamhet och mission är att effektivt kunna planera, finansiera, koordinera och genomföra samarbetsprojekt mellan företag, akademi och samhälle.

Samverkan sker mellan Eskilstuna Fabriksförening, Eskilstuna Kommun, Almi Företagspartner i Sörmland AB, Volvo CE, Mälardalens Högskola, Robotdalen, Teknikföretagen, Arbetsförmedlingen, Unionen och IF Metall.

Sparbanksstiftelsen Rekarne är en av finansiärerna.

Läs mer om Stiftelsen