Banken är en av Clownclubbens huvudsponsorer och vi har länge följt deras arbete med glädje och stolthet. Sjukhusclownerna förknippas ofta med sina insatser på Mälarsjukhusets barnklinik. Vid deras besök där är de ett komplement till all annan vård. De fokuserar inte på sjukdomar utan ser till det friska. Under ett besök på sjukhuset frågade en dam på 87 år varför de inte kommer till de äldre, de behöver ju också leka av sig! Detta blev startskottet till ett nytt projekt för att få clownbesök hos de som bor på olika demensboenden i kommunen.

Starkt stöd
Clownmedicinen lockar ofta till skratt och det sägs ju att skratt läker. Med det i åtanke borde det hjälpa till att förskjuta balansen lite mer åt det friska hållet, hos både de yngre och de äldre. Banken hjäper till på olika sätt för att stötta, dels med egna pengar men även genom att hjälpa Clownclubben att lägga ut en crowdfundinginsamling via den lokala crowdfundingportalen varmtomhjärtat.se. Och folk ställde minsann upp: 64 505 kronor kom in, en bra bit över budget, och clownerna kunde därmed komma igång med besök hos demenssjuka på Tunagården och Marielund.