I oroliga tider måste vi hjälpas åt och coronaviruset har förändrat mångas vardag. Eftersom de flesta undviker att vara ute bland folk just nu, finns det människor som tyvärr inte kan utföra sina vardagliga sysslor. Oavsett vad det rör sig om kan det behövas lite extra hjälp.