Framtidens läromedel kallas vår gemensamma matematiksatsning med Mälardalens högskola och Eskilstuna kommun. Till höstterminen 2019 kommer detta nya, forskningsbaserade läromedel börja användas i Eskilstuna. Därefter kommer det lanseras för försäljning i hela landet under 2020. Läromedlet utvecklas i första skedet för årskurs 1-3 och med ambitionen att utöka till 4-6. Detta är Sveriges första forskningsbaserade läromedel, utvecklat av och för lärare, tillsammans med forskare.
I projektet samarbetar forskare vid Mälardalens högskola och lärare i Eskilstuna kommun för att utveckla ett verktyg som fungerar i praktiken. Läromedlet har testats av lärare och elever vid ett 20-tal skolor i Eskilstuna.

Banken investerar i kunskap
Matematik är grunden för så mycket i hela vårt samhälle. Genom att vara med och satsa på våra barn och unga, så att deras kunskaper ökar, gör banken ännu en återinvestering. Att investera i människors kunskap är ett sätt att stärka vårt närområde och helt i linje med bankens filosofi att stötta lokalt.