Rik matematik är Sveriges första forskningsbaserade läromedel – utvecklat av och för lärare, tillsammans med forskare. Projektet är en gemensam satsning av banken, Mälardalens högskola och Eskilstuna kommun.

Läromedlet lanseras för försäljning i hela landet 2020, men redan nu testas det av lärare på skolor i Eskilstuna. Konceptet utvecklas i första skedet för årskurs 1–3 och med ambitionen att utöka till 4-6.

Forskare vid Mälardalens högskola och lärare i Eskilstuna kommun har tillsammans utvecklat Rik matematik, med utgångspunkten att ta fram ett verktyg som verkligen fungerar i praktiken. 

Banken investerar i kunskap
Matematik är grunden för så mycket i hela vårt samhälle. Genom att vara med och satsa på våra barn och unga, så att deras kunskaper ökar, gör banken ännu en återinvestering. Att investera i människors kunskap är ett sätt att stärka vårt närområde och helt i linje med bankens filosofi att stötta lokalt.