SSRS arbete utförs av ett antal frivilliga sjöräddare som håller jour – dygnet runt, året om. Det rör sig bland annat om livsviktiga räddningsaktioner och förebyggande larm, sjuktransporter samt att humanitärt bistå polis och räddningstjänst. Sjöräddningssällskapet var i behov av en rejäl räddningsbåt, med plats för att ge vård ombord och samtidigt lasta material. Den behövde också kunna hålla hög fart och vara utrustad för att klara många olika uppgifter, ha rymliga bränsletankar och vara försedd med kraftfull belysning.

Största donationen
Vårt anslag innebär att Sjöräddningssällskapet i Strängnäs nu kan köpa in en ny räddningsbåt till Mälaren och därmed säkerställa att de kan utföra sitt uppdrag att erbjuda trygghet till sjöss. Flera olika aktörer var med och stöttade ekonomiskt för att få in de närmare 2,5 miljoner kronor som behövdes. Av den summan stod stiftelsen för 1,5 miljoner, den största enskilda donationen.