Hoppa till textinnehållet

Boutredningsman

Så här gör ni när dödsboet förvaltas av en boutredningsman.

1. Bifoga förordnande från tingsrätten

2. Information om hur arvet ska fördelas.
Förordnad Boutredningsman upprättar och undertecknar ett uppdragsbrev alternativt fyller i och undertecknar Fördelningsblankett arvskifte nedan.

Fördelningsblankett dödsbo

3.Bolån
Bolån som är kopplade till dödsboet hanteras separat. Se Fördelningsblankett arvskifte och fyll i den ruta som stämmer överens med ert uppdrag. Banken kontaktar er.

4.Vid avslut av bankfack/servicefack
Bankfack/servicefack avslutas på kontoret.

5. Skicka till
Sparbanken Rekarne
Arvskifte
631 93 Eskilstuna

Frågor?

Välkommen att kontakta oss på 0771-82 70 00.