Hoppa till textinnehållet

Diskretionär förvaltning via Garantum

Skräddarsytt via Garantum

Vår samarbetspartner hjälper dig med diskretionär förvaltning. Deras affärsidé är enkel: "Rätt placering vid rätt tillfälle".

Via vår samarbetspartner Garantum Fondkommision AB kan vi erbjuda dig eller din organisation möjligheten till diskretionär förvaltning.

En del saknar intresse och kunskap, andra har inte tid att förvalta sitt kapital. Oavsett orsak så innebär diskretionär förvaltning att du överlåter det dagliga arbetet till Garantums erfarna specialister utifrån förutbestämda ramar.

Garantums förvaltningsidé är enkel: ”Rätt placering vid rätt tillfälle”. Det innebär att de alltid strävar efter att utifrån den risknivå du valt, optimera avkastningen i din portfölj i rådande marknadsläge.

 

Det här är Garantum

Garantum Fondkommission AB grundades 2004 och är privatägt och har gått från att vara ett litet specialiserat företag till att bli störst i Sverige på strukturerade placeringar.

Framgången grundades i övertygelsen om att vara extremt kompetenta inom ett begränsat område. Och med ett mål i sikte: erbjuda marknadens bästa kombination av avkastning och risk. Garantum har fortfarande samma mål men nu har de vuxit till en hel sparkoncern. Trots tillväxten är deras ambition är att fortsätta vara en liten organisation med stora idéer.

Garantum Fondkommission AB är ett värdepappersbolag som har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamheten utifrån lagen om värdepappersmarknaden. Med tillstånden följer en stor kravlista på att verksamheten bedrivs i enlighet med lagstiftningen.

 

Läs mer

Skaffa tjänsten

Du skaffar tjänsten via din Private Banking-rådgivare på banken.

Har du redan tjänsten loggar du in här: