Sparbanken Rekarnes årsredovisning 2020 finns nu, tillsammans med bankens rapport om risk- och kapitalhantering, publicerad på bankens hemsida (www.sparbankenrekarne.se). Rapporterna bifogas även som pdf i detta pressmeddelande.

För mer information:

Timo Haavisto
Tf vd, Sparbanken Rekarne
016-15 81 09

Haukur Andrésson
Finanschef, Sparbanken Rekarne
016-15 82 64