Sparbanken Rekarne har under Mats Bengtssons ledning haft stora framgångar. Banken har präglats av stark tillväxt och god lönsamhet. Mats Bengtsson har också drivit banken på ett innovativt sätt, skapat nya arbetsmetoder och bidragit till att Sparbanken Rekarne haft en imponerande ökning av effektiviteten.

– Styrelse och ägarna vill därför tacka Mats Bengtsson för hans mycket goda insatser för Sparbanken Rekarne.

Europeisk banklagstiftning tillsammans med förändrat svenskt regelverk gör att vi nu går in i en fas med fokus på bland annat konsolidering och lugnare tillväxt. I det skedet är det naturligt med ett skifte på ledarposten, säger Anders Lundkvist, styrelseordförande för Sparbanken Rekarne.

Mats Bengtsson lämnar sin post omgående och Timo Haavisto tillträder samtidigt som tillförordnad vd.

För ytterligare information kontakta:

Anders Lundkvist, styrelseordförande Sparbanken Rekarne, tel 0708-326399