Likviddag för emission blir den 18 mars 2021.

Sparbanken Rekarne har sedan tidigare ett supplementärkapital (T2) om 120 mkr som emitterades 2015 vilket kommer att återköpas vid nästa återköpstillfälle den 28 april 2021.

Swedbank har agerat som finansiell rådgivare i samband med emissionen av supplementärkapital.

För mer information:
Haukur Andrésson
Finanschef, Sparbanken Rekarne
016-15 82 64