Hoppa till textinnehållet

Tack för att du i första hand gör dina bankärenden digitalt och bara besöker oss fysiskt om du måste. Tillsammans kan vi bromsa smittspridningen av Covid-19.

Johan uppdaterar om marknadsläget 2020-12-03

Johan Holm, bankens Private Banking-chef, uppdaterar om vad som händer på marknaden.

Nytt nummer av Ekon

Nu finns ett nytt nummer av bankens kundtidning Ekon ute på våra kontor och på vår hemsida.

Trevlig läsning!

Vi avråder från alla fysiska besök våra kontor

I stället hänvisar vi till att kontakta oss via Telefonbanken på 0771- 82 70 00 eller digitala kanaler. För att säkerställa att avstånd kan hållas tillsätter vi nu kundvärdar som ser till att inte för många personer vistas i våra lokaler samtidigt. Vi ber er också vara extra uppmärksamma på skyltar som, bland annat, hänvisar till in- och utpassage.

Nöjda kunder 2020

I årets SKI-undersökning får landets sparbanker högst betyg bland samtliga banker i Sverige, både på privat- och på företagssidan.

Avslut av bankfack

På grund av den rådande situationen förlänger vi avslutstiden för bankfack till och med 31/1 2021.

Är du ansluten?

För att undvika utbetalningsavier och istället få pengarna direkt insatt till konto behöver du vara ansluten till två olika kontoregister oavsett vilken bank du är kund i.

Two colleagues looking at a laptop

Börjat använda Apple Pay än?

Digital kundtjänst för företagare

Via vår digitala kundtjänst kan våra företagskunder uträtta det mesta på egen hand – dygnet runt.

här fungerar vår digitala kundtjänst för företagare

Se instruktionsfilmen här

Varning för falska samtal

Bedragare ringer och påstår att de är från banken, polisen eller inkassobolag. De vill komma åt koder från dosan eller att du loggar in med Mobilt BankID. Om du får den här typen av samtal: Lägg genast på. Har du lämnat ut koder, kort- eller kontouppgifter? Kontakta banken på telefon eller besök närmaste bankkontor.

banken.se/corona

Påverkas din ekonomi av coronaviruset? Vi vill finnas där för dig. Därför har vi samlat våra bästa tips kring sparande, lån, boende, resor och företagande.

Portfolio Försäkra

Skräddarsydd rådgivning och förmedling av placeringar och försäkringar – för både dig och företaget. Ägs till lika delar av Sparbanken Rekarne, Bergslagens Sparbank, Sparbanken Västra Mälardalen och Sala Sparbank.

 

Koll Bostadsläget

Linn Bergström på Sparbanken Rekarne och Robert Hammarström på Fastighetsbyrån ger aktuell information om läget på bostadsmarknaden.