Meny
Finansiell information
Hållbarhet
Vårt samhällsengagemang
Mer om oss
Press
Ägare och Ledning

Hållbarhet och vårt hållbarhetsarbete

Vi jobbar för en hållbar utveckling genom att främja social, etisk, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Social genom att engagera oss i samhället. Etisk och miljömässig genom att erbjuda tjänster och produkter som gör gott för människor och miljön. Ekonomisk genom att hjälpa dig till en bättre ekonomi. Det ska vara lätt för dig att fatta bra beslut.

Två glada kvinnor framför ett gult hus bär på en flyttkartong och en tavla

Olika definitioner av hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomiskt ansvarstagande och hållbarhet handlar om att främja sund och hållbar ekonomi genom att bygga långsiktiga relationer där ärlighet, affärsetik, mänskliga rättigheter och miljöpåverkan är viktiga parametrar i dialogen - såväl med anställda som med kunder och leverantörer.

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att säkerställa grundsynen om alla människors lika värde och lika rättigheter. Vi värdesätter mångfald och jämställdhet både internt och mot kunder och leverantörer. Sponsring och vårt engagemang i näringsliv och föreningsliv är också en viktig del.

Ekologisk hållbarhet

Miljömässigt ansvarstagande och hållbarhet handlar om på vilket sätt bankens samt våra kunders och leverantörers verksamhet påverkar klimatet och på vilket sätt vi kan hushålla med jordens gemensamma resurser.

Hållbarhet i siffror

100%

Alla fondbolag på Swedbanks fondlista har skrivit under UNPRI (FN:s principer för ansvarsfulla investeringar).

 

40 miljarder

Swedbank Robur fördubblade sina investeringar i hållbara obligationer från 20 till 40 mdkr.

Netto-noll 2040

Swedbank Robur publicerade nya delmål och metoder för att nå sitt klimatmål att vara netto noll till år 2040.

Inger Timarson

Inger Timarson, privatrådgivare på Sparbanken Rekarne

Inger berättar om hur hållbarhetsarbetet kan se ut rent praktiskt i mötet mellan våra kunder och rådgivare.

– Framöver kan vi nog vänta oss att fler kunder kan mer om hållbarhet kopplat till ekonomi. Och vi har många olika produkter som vi behöver berätta om utifrån hållbarhetsperspektivet. 

Marcus Sundman

Marcus Sundman, företagsrådgivare på Sparbanken Rekarne

Marcus  berättar om arbetet kring hållbarhetsanalyser för företag.

- Från första början var det stort fokus på miljöfrågor då ämnet kändes väldigt nytt för många. Men den senaste tiden har företagarna förstått vikten av andra områden kring hållbarhet. Till exempel pratar kunderna nu också mer om personal och arbetsmiljö.

Så kan du spara 

Börja månadsspara

Om du bara ska göra en enda sak för din ekonomi så är det att skaffa en buffert. Om du månadssparar blir sparandet av.

Välj hållbara fonder

Du kan göra skillnad genom att spara i fonder som bidrar till en hållbar utveckling. Fonderna kan till exempel utesluta vissa bolag eller försöka påverka dem. I vår fondlista kan du filtrera fram olika hållbara fonder. 

När du får råd av oss

När du får rådgivning om hur du ska spara kan du vara säker på att vi bara väljer fonder som följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. De ska också ha antagit en klimatpolicy och välja bort investeringar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Som bank kan vi också ställa krav på fondbolagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Så kan du låna grönt

Bolån och fastighetslån

För dig som ska köpa en bostadsrätt eller villa som är byggd för att vara mer energieffektiv och mer hållbar. För företag som ska investera i energi- och resurseffektiva fastigheter.

Energilån

Ta hjälp av ett Energilån för att investera i lösningar som kan minska energiförbrukningen på bostaden och sänka dina kostnader. 

Sollån

Funderar du på att investera i solceller? Med solpaneler ger du dig själv möjligheten att sänka dina elkostnader.

Sollån

Funderar du på att investera i solceller? Med solpaneler ger du dig själv möjligheten att sänka dina elkostnader.

Grön byggnadskredit för företag

Grön byggnadskredit är för er som ska bygga energieffektiva, miljöcertifierade kommersiella fastigheter och flerbostadshus. Möt framtidens hyresgäster.

Fordon för företag

Leasa med grön billeasing

Vill du skaffa elfordon eller hybridbil? Vår gröna billeasing gäller för bilar med låga koldioxidutsläpp. Leasa mer miljövänligt.

AutoPlan vagnpark

AutoPlan är för er med minst 10 bilar i er vagnpark. Få hjälp med förarsupport, trading, försäljning av bilar och administration.

Vill ni få hjälp med hållbarhetsfrågorna?

Strategiskt hållbarhetsarbete

Partner: PURE ACT

Är ni ett litet eller medelstort företag och vill få stöd med hållbarhetsfrågorna? Pure Act kan hjälpa er med att bygga ett strategiskt hållbarhetsarbete, er hållbarhetsplan, samt att få in hållbarhet i er företagsstrategi och redovisning.

Snart 200 år av samhällsengagemang

Vi har anor sedan 1827 och har hela tiden verkat som en positiv kraft i samhället genom att visa omtanke och engagemang.
 

Våra samarbetspartners - tillsammans gör vi skillnad

Swedbank Robur

Swedbank Roburs vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande. Vi arbetar för att utveckla branschen genom att sätta upp standarder för ett hållbart sparande och hållbara investeringar. Swedbank Robur strävar efter att skapa långsiktig avkastning för kunderna och samtidigt bidra till en positiv utveckling för samhället och miljön.

Swedbank Försäkring

Swedbank Försäkring erbjuder pensions-, kapital- och  person/riskförsäkringar till privatpersoner och företag. Vi arbetar för en hållbar utveckling av samhälle och miljö för att höja graden av hållbarhet både utifrån kunderbjudande och bolagets interna arbete.