Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet och vårt hållbarhetsarbete

On a bench outside at winter.

Vi jobbar för en hållbar utveckling genom att främja social, etisk, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Social genom att engagera oss i samhället. Etisk och miljömässig genom att erbjuda tjänster och produkter som gör gott för människor och miljön. Ekonomisk genom att hjälpa dig till en bättre ekonomi. Det ska vara lätt för dig att fatta bra beslut.

Olika definitioner av hållbarhet

EKONOMISK HÅLLBARHET

Ekonomiskt ansvarstagande och hållbarhet handlar om att främja sund och hållbar ekonomi genom att bygga långsiktiga relationer där ärlighet, affärsetik, mänskliga rättigheter och miljöpåverkan är viktiga parametrar i dialogen - såväl med anställda som med kunder och leverantörer.

SOCIAL HÅLLBARHET

Social hållbarhet handlar om att säkerställa grundsynen om alla människors lika värde och lika rättigheter. Vi värdesätter mångfald och jämställdhet både internt och mot kunder och leverantörer. Sponsring och vårt engagemang i näringsliv och föreningsliv är också en viktig del.

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Miljömässigt ansvarstagande och hållbarhet handlar om på vilket sätt bankens samt våra kunders och leverantörers verksamhet påverkar klimatet och på vilket sätt vi kan hushålla med jordens gemensamma resurser.

Hållbarhet i siffror

100 %

Alla fondbolag på vår fondlista har skrivit under UNPRI (FN:s principer för ansvarsfulla investeringar).

40 miljarder

Swedbank Robur fördubblade sina investeringar i hållbara obligationer från 20 till 40 mdkr.

Netto-noll 2040

Swedbank Robur publicerade nya delmål och metoder för att nå sitt klimatmål att vara netto noll till år 2040.

Så kan du spara 

Vill du veta mer om hur Sparbanken Rekarne arbetar med hållbarhet?

När du får råd av oss

När du får rådgivning om hur du ska spara kan du vara säker på att vi bara väljer fonder som följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. De ska också ha antagit en klimatpolicy och välja bort investeringar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Som bank kan vi också ställa krav på fondbolagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

 

Så kan du låna grönt

Våra samarbetspartners – tillsammans gör vi skillnad