Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Tips inför ägarskiftet

Att överlämna företaget, gården eller skogen till en ny ägare behöver varken vara uppslitande eller komplicerat. Men processen är känslig och kan få stora konsekvenser för alla inblandade. Därför är det viktigt att välja tidpunkt och tillvägagångssätt med omsorg.

A group of people having a business meeting

Ulf Skarin har arbetat med ägarskiften inom ramen för Ägarplaneringsgruppen på Swedbank Private Banking i många år. Han summerar sina bästa tips så här:

– Vänta inte för länge, för en öppen dialog och ta hjälp utifrån. Vi på Swedbank kan hjälpa dig med de stora dragen: Att formulera målen och dra upp riktlinjerna för hur ägarskiftet ska gå till. Sedan kopplar vi på de specialistfunktioner som är aktuella. Det kan till exempel handla om företags- och fastighetsmäklare, skatteexperter, jurister och beteendevetare, säger han.

När är det dags?

– Många väntar för länge och det gör lösningen sämre för alla. Handlar det om ett generationsskifte måste den som tillträder få en rimlig chans att ta sig an uppgiften medan han eller hon har kraft och energi. Ska företaget överlåtas externt gäller det att inte vänta tills verksamheten påverkas negativt av för lite ork eller brist på kapital eller kompetens. Se till att få upp ägarskiftesfrågan på bordet i tid, säger Ulf Skarin.

Gå omlott i skogen

Samma tendens kan man se när det kommer till skogs- och lantbruksegendomar. Andreas Jansson, som är skogsspecialist på Swedbank säger så här:

– Medelåldern på landets skogsägare är i dag 61 år. Trots det uppger 67 procent av skogsägarna i vårens Skogsbarometer* att de inte har börjat planera för en förändring av ägandet. Och det är inget konstigt med det. De flesta skogsägare vill vara långsiktiga även i sitt ägande. Men en konsekvens kan bli att överlämningen till nästa ägare kommer lite plötsligt och att kompetensöverföringen inte blir optimal.

Handlar det om ett generationsskifte är det bra, menar Andreas Jansson, om den yngre och äldre generationen kan gå omlott en period.

– Det kan vara ett bra sätt att ”mjuklanda” ägarbytet. Att jobba tillsammans i skogen kan vara berikande både för den som ska sluta och den som ska ta över, säger han.

Prata med varandra

Om ägarskiftet involverar familjen är det första steget i processen att få till en uppriktig och öppen dialog. Alla inblandade ska ges möjlighet att formulera sina önskemål och åsikter.

– Utgå inte från att du som förälder vet vad dina barn vill. Erfarenheten visar att den typen av antaganden ofta är helt eller delvis felaktiga. Låt var och en säga sin mening. Var också tydlig med att alla sannolikt kommer att behöva kompromissa för att ni ska komma i mål, säger Andreas Jansson.

Använd expertisen

Är du osäker på hur du ska leda samtalen med familjen eller orolig för att det ska ”bära i väg” – ta hjälp av experter.

– Det finns duktiga beteendevetare, med erfarenheter av generationsskiften, som kan se till att samtalen blir konstruktiva och framåtriktade. Och kom ihåg: Det är inte nu juristen och skatteexperten ska komma in i bilden. De första samtalen måste få handla om viljor och känslor. Värderings-, skatte- och avtalsfrågor kommer i ett senare skede, säger Ulf Skarin.

Nästa steg

När ramen för ägarskiftet är klar är det dags att ta hjälp av experter med de legala, ekonomiska och skattemässiga frågorna.

– I det här läget är det också bra att låta den tilltänka ägaren ta fram ett ägardirektiv, som beskriver vad han eller hon vill med sitt ägande. Handlar det om att expandera, få en rimlig lön, köra på lågvarv eller bygga upp verksamheten för att sälja? Ska flera ägare ta över tillsammans behöver de ett kompanjonavtal, som tar upp vad som gäller om något går fel, de blir osams, någon av parterna vill dra sig ur, blir långvarigt sjuk eller avlider, säger han.

Så lyckas du med ägarskiftet

  • Välj tidpunkten med omsorg

  • Börja med en öppen dialog med alla inblandade

  • Klargör att alla måste ge och ta

  • Ta hjälp av experter

  • Låt de som ska ta över redovisa sina planer och intentioner

Är det dags för dig att förbereda ett ägarskifte?

Har du frågor eller funderingar kring ägarskifte? Kontakta din rådgivare på banken eller någon av våra skog- och lantbruksspecialister. 

Andra läste också