Banken tar sitt ansvar för att minska den kraftigt ökade smittspridningen.
Under en period kommer alla bokade möten ske digitalt eller via telefon.

  • Om du redan har ett möte inbokat: kontakta oss på 0771-82 70 00.
  • Besök oss bara om det är nödvändigt. Du vet väl att du kan uträtta det mesta hemifrån via våra digitala tjänster?
  • Om du måste besöka något av våra kontor: kom ensam och helt symptomfri.
  • Håll avstånd till andra kunder och följ anvisningar rörande in- och utpassage.
  • Våra kundvärdar ser hela tiden till att det inte är för mycket folk inne i lokalerna samtidigt.

Banken följer aktuella nationella föreskrifter och allmänna råd. Kontinuerligt uppdaterad information hittar du på: www.regionsormland.se

Tack för att du hjälper oss att motverka spridningen av covid-19!