Meny
Inger Timarson

Inger Timarson, privatrådgivare på Sparbanken Rekarne, berättar om hur hållbarhetsarbetet kan se ut rent praktiskt i mötet mellan våra kunder och rådgivare.

 – När det kommer till rådgivningsmötet är det mycket som ska hinnas med. Inte minst tar hållbarhetsfrågorna stort utrymme. Vi ställer en rad frågor till våra kunder, och försöker vara så pedagogiska vi kan med hjälp av bilder och ikoner för att förklara och visa medan vi berättar om hållbarhet för våra olika finansiella produkter. De flesta vet inte riktigt vad vi menar när vi börjar prata om hållbarhet i den här situationen, men jag tycker att fler och fler är mer pålästa. För att kunna ge råd om produkter som matchar våra kunders preferenser behöver vi också förstå kundens inställning till hållbarhet. Kundens olika preferenser behöver dokumenteras för att göra det spårbart och möjligt för båda parter att veta att rådet baseras på rätta grunder. Det är också ett sätt att kunna följa upp kundens hållbarhetspreferenser över tid. Hur tänkte kunden förra gången vi sågs? Och hur tänker kunden i dagens möte?

För oss på banken är hållbarhetsfrågorna viktiga utifrån flera perspektiv. – Som bank ska vi enligt regelverken dokumentera vad kunden tycker kring de här frågorna. Syftet med det är att kunden ska förstå hur de kan påverka hållbarhetsfrågor med sitt kapital på olika sätt. Och som bank vill vi förstås också vara hållbara och relevanta för att kunna finansiera oss själva, säger Inger.
Från kunderna kommer olika reaktioner på frågorna som ställs i mötet. Men över lag är de positiva. Inger berättar vidare;
– De flesta svarar utan att undra varför, ett fåtal funderar mer ingående på varför vi behöver ställa alla frågor; att det känns något integritetskränkande. Men då försöker vi förklara för kunden att det är just pengarna i det här specifika mötet, som vi behöver ställa frågor om. Inte kundens inställning till hållbarhet i sig. Pengarna ska ju placeras i olika syften – och som kund kan du ju ha olika åsikt för varje syfte. De allra flesta säger att frågorna känns viktiga, men att de inte vet på vilket sätt. Hur man ser på hållbarhet är ju ganska individuellt – alla har sin egen syn på det.

För ungefär ett år sedan började hållbarhetsfrågorna ta större plats i rådgivningsmötet och redan nu märker rådgivarna att kunderna blir mer och mer pålästa.

- Framöver kan vi nog vänta oss att fler kunder kan mer om hållbarhet kopplat till ekonomi. Och vi har många olika produkter som vi behöver berätta om utifrån hållbarhetsperspektivet.

- En utmaning kan nog därför vara själva omfattningen. Vi märker redan idag att en del har mer fördjupande frågor om hållbarhet kopplat till vissa produkter – då får man som rådgivare inte vara rädd för frågor, utan be om att få återkomma med svar om man inte kan få fram det direkt. Det här är ju något positivt – våra kunder sitter på makt och kan vara med och påverka sin egen och andras framtid, avslutar Inger