Meny
Marcus Sundman

Marcus Sundman, företagsrådgivare på Sparbanken Rekarne, berättar om arbetet kring hållbarhetsanalyser för företag. 

– Analysen är en bedömning av hur företaget påverkar miljö, samhälle och bolagsstyrning. Den hjälper helt enkelt våra företag att identifiera områden där de kan förbättra sin hållbarhetsprestanda och integrera hållbarhetsmålt i sin affärsstrategi. Anledningen till att det är viktigt att göra den här typen av analys är för att våra företagskunder behöver kunna möta exempelvis lagkrav och omvärlds- förväntningar som behöver uppfyllas, annars finns risken att man inte får bedriva vissa verksamheter. För oss på banken utgör analy- serna också en del i processen att minska bankens risk och kunna fatta bättre kreditbeslut. Men de är såklart viktiga också utifrån att vi vill kunna möta efterfrågan hos investerare och kunder, bygga ett positivt varumärke och uppfylla regelverkskrav.

Vilka är fördelarna för kunden i och med hållbarhetsanalysen?
– När vi gör dessa årliga hållbarhetsanalyser kan vi plocka upp information och hitta relevanta frågor att ställa till våra kunder för att uppmärksamma dem på olika områden som berör deras verksamhet och bransch. På det sättet får vi reda på hur de arbetar med hållbarhet över lag och ser den förändring som har skett under det senaste året.

Vad ser du för utveckling hos företagskunderna när det kommer till hållbarhet?
- Från första början var det stort fokus på miljöfrågor då ämnet kändes väldigt nytt för många. Men den senaste tiden har företagarna förstått vikten av andra områden kring hållbarhet. Till exempel pratar kunderna nu också mer om personal och arbetsmiljö. Och det är större fokus på det sociala hållbarhetsarbetet. Det är tydligt att våra kunder nu kopplar ihop även dessa frågor till ett mer hållbart företagande.

Hur reagerar kunderna på att göra hållbarhetsanalyser?
– När banken från första början lade ett större fokus på hållbarhet och vi började analysera företagens hållbarhetsarbete så kunde vi få frågor om varför vi ville ställa dessa frågor. Men med tiden har det ändrats och idag är det nästan en självklarhet eftersom kunden har krav på sig från sina kunder och leverantörer att ha ett aktivt hållbarhetsarbete. Vårt största fokus ligger i att påminna kunder och lyfta diskussionen kring hållbarhet