I mitt jobb får jag många frågor om InvesteringsSparKonto, dvs ISK.

Som du säkert känner till är ISK ett schablonbeskattat sparande för privatpersoner. Ett schablonbeskattat sparande innebär att det du betalar i skatt huvudsakligen baseras på värdet i ditt sparande. Det betyder att du slipper betala kapitalskatt på enskilda vinster samt vid utdelningar. Dessutom slipper du deklarera varje affär du gör. Det är dock viktigt att veta att beskattningen tas ut oavsett om värdet på ditt sparande går upp eller ner.

I ditt ISK kan du ha likvida medel i form av pengar på ett vanligt bankkonto, olika typer av fonder, till exempel aktie- eller räntefonder, samt olika typer av enskilda värdepapper, till exempel aktier.

Hög inflation och allmänt stigande marknadsräntor under 2023 innebär dock att schablonskatten på ditt ISK-sparande blir högre under 2024 (1,086%) jämfört med under 2023 (0,882%). Vid ett sparande på 100 000 kr innebär det en skillnad på 204 kr i mer skatt för 2024. I och med att schablonskatten tas ut oavsett vilken typ av sparande du har och hur ditt sparande utvecklas är det under 2024 extra viktigt att tänka på:

  • Att inte ha pengar på bankkontot i ditt ISK under en längre tid
  • Att inte ha placeringar som förväntas ge en årsavkastning under 3,62% i ditt ISK. Dessa placeringar kan vara mer lämpliga att ha utanför ISK  
  • Att inte flytta pengar in och ut ur ditt ISK om det inte finns ett direkt syfte med det (påverkar det sk kapitalunderlaget som ligger till grund för beskattningen)

Vill du diskutera vilken strategi och vilka placeringar som är lämpliga just för dig eller se över din ekonomi i allmänhet är du mer än välkommen att kontakta någon av våra rådgivare. Det gör du enklast genom att klicka på den här länken.

https://www.sparbankenrekarne.se/boka

Maria Ledberg
Sparbanken Rekarne

Läs mer om hur ISK fungerar och hur schablonbeskattningen beräknas på vår hemsida:
https://www.sparbankenrekarne.se/privat/spara-och-placera/investeringssparkonto.html