Vi vill vara en positiv kraft i samhället och vårt lokala fokus återspeglas i allt vi gör. Genom att vara kund hos oss säkerställer du att en stor del pengarna stannar kvar och gör nytta, här på hemmaplan.

Banken har anor från 1827, ända sedan dess har vårt samhällsengagemang varit en central del. Vi har två lika stora delägare: Sparbanksstiftelsen Rekarne, som bildades 1996, och Swedbank.

Sedan starten har banken och stiftelsen stöttat lokalt näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur med mer än 300 miljoner kronor.

Vilken annan bank ger mer?