Har något blivit fel vid ett köp eller uttag?

När du upptäcker att något blivit fel ska du i första hand kontakta säljföretaget för att försöka reda ut problemet. Spara alltid alla underlag till exempel kvitton och orderbekräftelse. Spara även informationen om du haft kontakt med företaget, till exempel via

  • e-post
  • brev
  • telefonsamtal – datum, tid och vem du pratat med. 

Vi rekommenderar att du alltid kommunicerar skriftligt med säljföretag.

Mastercard har regler som innefattar dokumentationskrav och tidsgränser och behöver följas vid en reklamation. Detta gäller för att du som kund inte ska förlora reklamationsrätten. Därför är det viktigt att du agerar snabbt vid en reklamation.

Har du upptäckt obehöriga transaktioner?

Om reklamationen avser obehöriga köp eller uttag behöver du spärra kortet omgående och göra en polisanmälan. Gäller både ditt bankkort och ditt betal- och kreditkort.