Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Kundpaket
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Aktuella räntor på konton – privatkunder

Räntan som anges för våra konton visar den för närvarande aktuella årsräntan.

Fasträntekonto

Pris

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor. Det maximala sparbeloppet på Fasträntekonto per kund är 10 000 000 kronor.
- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

e-sparkonto

Pris

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på e-sparkonto är för närvarande 1,45 %

Sparkapitalkonto

Pris

  • Ränta för närvarande 1,45 %
  • Fria uttag

Framtidskonto

Pris

Ränta för närvarande 3,05 %, minsta insättning är 50 000 kr.

Fria uttag.

Privatkonto

Pris

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0,25 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Ungdomskonto

Pris

Fria uttag
Ränta för närvarande: 1,45 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Investeringssparkonto (ISK)

Pris

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 0,75%
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Premiumkonto

Pris

Ränta för närvarande: 3,25 %

Sparkonto för Premiumkunder hos Sparbanken Rekarne. Fria uttag, inga produkter kan kopplas till detta konto.

Private Bankingkonto

Pris

Ränta för närvarande: 3,50 %

Sparkonto för Private Bankingkunder hos Sparbanken Rekarne. Fria uttag, inga produkter kan kopplas till detta konto.

Sparkonton för skogsägare

Pris

Räntan är för närvarande 3,45 % på Skogskonto

Mer om räntor