Meny
Finansiell information
Hållbarhet
Vårt samhällsengagemang
Mer om oss
Press
Ägare och Ledning

Finansiell information

2023, ett exceptionellt år

De förändrade levnadsomkostnader våra kunder mött under året har gjort att vår rådgivning varit viktigare än någonsin., skriver bankens VD Annika Helg.

Winter - woman and man eating outside
Finansiell kalender
2024-02-28        Års- och hållbarhetsredovisning 2023
2024-04-30 Delårsrapport januari-mars 2024 
2024-07-31        Delårsrapport januari-juni 2024 
2024-10-30        Delårsrapport januari-september 2024 
2025-02-07        Bokslutskommuniké 2024
2025-02-26        Års- och hållbarhetsredovisning 2024