Skip to content

Finansiell information

Finansiell kalender
2023-07-31        Delårsrapport april-juni 2023
2023-10-31        Delårsrapport juli-september 2023
2024-02-02        Bokslutskommuniké 2023
2024-02-28        Års- och hållbarhetsredovisning 2023