Den totala stipendiesumman är 20 000 kronor/år, om fler studenter samarbetar delar ni på pengarna. Det är helt upp till stipendiaten hur medlen ska användas och eventuell skatt betalas av mottagaren.

Med vad och när kan jag söka?
Du kan söka med en projektidé, en uppsats eller ett examensarbete, skrivet och betygsatt under innevarande verksamhetsår. Det vill säga, studenter som skrivit höst 2023 och vår 2024 kan ansöka sommaren 2024.

Arbetet som du söker med ska vara inriktat mot ett eller flera av nedanstående områden och innehålla hög grad av innovation. Hänsynstagande till minst ett av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

 • Innovationsledning
 • Digitalisering
 • UX-design (User experience design)
 • Hälsa och/eller beteende kring privatekonomi
 • Produkt- och/eller tjänsteutveckling
 • Ekonomistyrning
 • Organisation och ledarskap
 • Marknadsföring
 • Verksamhetsutveckling

Ansökningsperiod 1/6 – 31/8
Förutom projektidén, uppsatsen eller examensarbetet, ansöker du med en sammanfattning och presentation av denna. Detta för att juryn ska kunna ta ställning till och bedöma fler arbeten.

Maila din ansökan till:

Så bedömer vi din ansökan 
Ansökningarna bedöms utifrån ett antal kriterier som är relevanta för bankens utveckling.

 1. Hållbarhet – hänsynstagande till ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv
 2. Relevans – för bankens verksamhet med bäring på värde för kunderna
 3. Kreativitet – graden av kreativitet (uttryckande perspektiv, gestaltning)
 4. Innovationshöjd – graden av nytänkande
 5. Kvalitet – den akademiska kvaliteten
 6. Struktur/tydlighet och språk – kvaliteten på hur ansökan är formulerad
   

The Sparbanken Rekarne Development Scholarship
Information in English

Kontaktpersoner
Har du frågor om stipendiet kan du kontakta:

Erika Olsson, Mälardalens Universitet

Johanna Tömmervik, Sparbanken Rekarne

Välkommen med din ansökan!