NCR har licens hos den europeiska finansinspektionen (ESMA) att verka som kreditvärderingsinstitut i Europa. NCR är ett oberoende bolag som tilldelar kreditbetyg till finansiella institutioner och företag primärt inom Norden.