Hoppa till textinnehållet

Upplåningsprogram

Här lämnas information om Sparbanken Rekarnes program för Medium Term Notes (MTN).

 

Prospektet utgör ett grundprospekt enligt 2 kap 16 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta prospekt skall läsas tillsammans med eventuella tillägg till prospektet, varje dokument som blivit en del av prospektet genom hänvisning samt slutliga villkor för aktuellt lån.