Sparbanksstiftelsen Rekarne ska, förutom att främja sparandet i Eskilstuna och Strängnäs kommuner. även främja näringsliv, forskning/utbildning, idrott och kultur. Det gör stiftelsen genom att lämna anslag till projekt och verksamhetsstöd inom dessa olika områden.  

Sparbanken Rekarne är en sponsor med fokus på hållbarhet där vi tillsammans med sponsormottagaren bidrar till att skapa en trygg och hållbar framtid. Vi vill att vårt lokala engagemang ska nå breda grupper i våra verksamhetsområden och vi engagerar oss inom både idrott, kultur och näringsliv.