Med vår historia är det lätt att förstå varför vi vill vara en positiv kraft i samhället och en bank som värnar om det historiska arvet – att visa omtanke för bygden. Helt enkelt vara en lokal bank som bryr sig om.

Sparbanksrörelsens ursprung
Sparbanksidén har överlevt i närmare 200 år. En verksamhet som från början bedrevs ideellt med ett mycket starkt socialt patos. Ett viktigt inslag var att visa omtanke om bygden och om de små och svaga i samhället.

Alltihop startade i Skottland 1810 med prästen Henry Duncan. Duncan verkade i den lilla byn Ruthwell. Han hade studerat ekonomi och skrivit en avhandling om sockensparbankerna, dess organisation och fördelar. Duncan kände att det behövdes en plats dit människor ur den svaga klassen kunde gå för att spara undan en slant och på så sätt skapa ett litet kapital.

Han arbetade därför fram ett reglemente och registrerade detta i domstol. Den första sparbanken var född.

Så började det i Sverige och hos oss
Till Göteborg och Sverige kom sparbankerna redan 1820. När sparbanksformen väl etablerat sig förstod många företagare att den skulle kunna vara till nytta även i Eskilstuna.

I maj 1827 skrevs ett offentligt upprop riktat till Eskilstunas mer välbärgade invånare. De som skrev under förband sig att skapa en grundplåt för sparbanken. 32 personer betalade in grundplåten på 25 kronor till bankens fond. Dessa blev bankens principaler, nutidens huvudmän. Sparbankens egentliga grundande skedde den 10 juli 1827, då principalerna samlades i Rådhuset för konstituerande sammankomst.

Några år senare, närmare bestämt 1840, hade sparbanksrörelsen spridit sig vidare till strängnäsborna och Strängnäs Sparbank bildades. 1863 såg Mariefreds Sparbank dagens ljus.

En av Sveriges äldsta banker med sparbanksbakgrund
Vi är genom kopplingen till Eskilstuna Sparbank en av Sveriges äldsta nu verksamma banker med sparbanksbakgrund.

Eskilstuna Sparbank såg dagens ljus den 18 augusti 1827, när Eskilstunas Stads & Fristads Sparbank öppnade sina lokaler i gamla Rådhuset för insättningar. Den första som gjorde en sådan var Charlotta Wilhelmina Höijer, med sina 16 riksdaler och 32 skilling Banco.

Verksamheten bedrevs från 1914 i egna lokaler vid Fristadstorget.