Handen på hjärtat: När det gäller tjänster och produkter har alla banker rätt likvärdiga erbjudanden. Skillnaden ligger i vad som händer med den vinst som banken genererar.

Sparbanken Rekarnes verksamhet utgår från ett äkta engagemang i att göra nytta på de orter där vi finns och verkar: Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

Sparbanksstiftelsen Rekarne är stolt hälftenägare till banken. Stiftelsen vill vara en positiv kraft i samhället och att engagera sig i det lokala är en del av sparbankens historia. Därför tar stiftelsen en aktiv del i samhället, både på egen hand och i samverkan med banken.
Läs mer på Sparbanksstiftelsen Rekarnes hemsida

Genom att tillsammans återinvestera och stötta lokalt är vi inte bara en del av den ekonomiska tillväxten: vi är även en del av ett ekonomiskt kretslopp där banken, de lokala företagen och du som bor här bygger dagens och morgondagens samhällen – tillsammans.

Ett stort tack till alla våra kunder! Ni möjliggör återinvesteringen på hemmaplan.

Vilken annan bank ger mer?