Tillsammans satsar vi på inkludering och rörelseglädje!
Hand the ball är en del av Svenska Handbollsförbundet och ett koncept för rörelseglädje efter en dansk modell. Målet är att uppmuntra barn och ungdomar till fysisk aktivitet och samarbete för att förebygga ohälsa. Det gör man genom att öka rörelse och lek hos barn och ungdomar runt om i landet. Med den gröna bollen i centrum fokuserar träningen på inkludering och kommunikation. Samtidigt försöker man ta bort pressen på prestation och resultat.
Här lokalt i Eskilstuna utbildas ledare i Eskilstuna Guif, HK Eskil och Gökstens BK.
– Det är ett jättebra sätt att utveckla föreningarnas ungdomsledare, berättar Cecilia Vestman, styrelseledamot i Eskilstuna Guif. De lär sig mer om ledarskap, samtidigt som de får inspirera andra att börja med handboll.
Verksamheten drivs bland annat genom kommunala bidrag, inledningsvis som en del i satsningen att stötta föreningar efter coronapandemin och senare genom lovstöd. Planeringen började under hösten 2021 och genomfördes första gången under sportlovet 2022 då ett antal skolor besöktes. Till sin hjälp hade man RF-SISU för de initiala kontakterna med skolorna. Framöver hoppas föreningen kunna vara på fler skolor på alla lov. Efter ett beslut om nya bidrag från kommunen har föreningen nu kunnat ha aktiviteter under det senaste höstlovet och det kommande jullovet.
– Syftet är att bidra till ökad rörlighet, glädje och gemenskap, fortsätter en entusiastisk Cecilia Vestman. Vi använder en grön, mjukare boll som gör att alla kan vara med även om man inte spelat handboll förut. Allt är väldigt lekfullt och det går att köra Hand the Ball både inomhus och utomhus.
Cecilia berättar vidare att de synliggör konceptet på flera olika håll. Bland annat var Eskilstuna Guif med på Nationaldagsfirandet på Strömsholmen i Eskilstuna med bollar, mål och en mängd ledare. Även föreningens egen bollskola för barn från 4-5 år använder Hand the ball-konceptet. Man kan även se det som en rekryteringsinsats för att öka antalet spelare i barn- och ungdomslagen.

Handboll NU-veckan synliggör handbollen i Eskilstuna
Svensk handboll gjorde en stor satsning för att synliggöra handbollen genom Handboll NU som var en vecka fylld med aktiviteter i hela landet under tiden 9-18 september.
Eskilstuna Guif samarbetar kring Handboll NU med Handboll Mitt, RF SISU, HK Eskil, Gökstens BK, Eskilstuna Parasportförening och Rekarnegymnasiet. Allt för att synliggöra handbollsstaden Eskilstuna.
Elever från NIU och Barn- och fritidsprogrammet vid Rekarnegymnasiet, tillsammans med representanter från föreningarna, körde handboll på raster på cirka 15 grundskolor under hela veckan. Från Guifs sida var det herrlagets Pavle Karacic som var med vid besöken på Hällby skola, Kjula skola, Lagersbergsskolan, Lundbyskolan och Skogsängsskolan.
– Vi fick visa hur kul det är med handboll och förhoppningsvis lockades några barn att börja spela handboll. Vi hoppas också att de kommer och hejar på oss under säsongen, avslutar Pavle.