I samarbete med banken genomför vi följande CSR-aktiviteter

 • Drop-in simundervisning för elever i åk 6-9
  Flera hundra barn i Eskilstuna har bristande simkunskaper vilket medför att de inte får fullständiga betyg i skolan. Än värre är att de går miste om totalt livsviktig kunskap. Dessa barn och ungdomar missar också möjligheten tillsocial gemenskap och roliga aktiviteter. Vi har länge flaggat för att få bli en partner till kommunen och skolorna men i väntan på processer och beslut erbjuder vi nu alla elever som inte klarar skolkravet i åk 6-9 gratis simundervisning.
 • Drop-in simundervisning för vuxna
  En av anledningarna till att många unga inte kan simma är att deras föräldrar inte kan det. Därför kommer vi att erbjuda alla vuxna i Eskilstuna gratis simundervisning under året. Även för deras egen skull också så klart.
 • Gratis sommarsimskola för barn
  Under sommaren erbjöpd vi avgiftsfri simskola. För att nå de familjer som är i störst behov av hjälp går vi genom Stadsmissionen och Kvinnojouren MOA.
 • Rekrytera ledare från ovanstående projekt
  Genom vår vuxen- och ungdomssatsning kommer vi även att rekrytera ledare som i sin tur kan lära ännu fler barn, ungdomar och vuxna att simma.

Eskilstuna Simklubbs vision: Alla i Eskilstuna ska kunna simma!
#viläreskilstunasimma
#allaskasimma