Vårt sponsorsamarbete med Eskilstuna Smederna går långt tillbaka i tiden. Därför var det en självklarhet för båda parter att tillsammans engagera sig i sociala aktiviteter på vår gemensamma hemmaplan. Tillsammans med Eskilstuna Smederna har vi ett samarbete tillsammans med Rinmangymnasiets gymnasiesärskola, där en del av undervisningen vänder sig till ungdomar som har en viss funktionsvariation. Detta för att vi vill kunna ge alla en möjlighet
att delta i det utbud av sport som Eskilstuna som stad har att erbjuda – oavsett personers olika förutsättningar.

Behovs- och individanpassad skola

Gymnasiesärskolan på Rinmangymnasiet erbjuder fyra nationella och ett individuellt program. Samverkansprogrammet ger möjlighet att möta elevernas olika behov och förutsättningar och ger en god grund för ett bra vuxen- och arbetsliv. Undervisningen ska vara en god förberedelse för vuxenliv och arbete. Det är en målsättning att alla elever ska ha planerad sysselsättning eller arbete efter skolans slut. Banken och Smederna vill rikta ett stort tack till Rinmangymnasiet, med elever och personal, samt Munktellmuseet för den trevliga och glädjefyllda avslutningen.