Meny
Finansiell information
Hållbarhet
Vårt samhällsengagemang
Mer om oss
Press
Ägare och Ledning

Eskilstuna United DFF

Socialt ansvarstagande en del i sponsringen

Banken strävar efter att göra nytta på de orter där vi bedriver verksamhet. Vi har t ex alltid ett inslag av socialt ansvarstagande med i våra sponsoravtal. något som samtliga föreningar ställer sig väldigt positiva till.

Eskilstuna United

Ronjabollen

Hjärta United, Eskilstuna Uniteds organisation för socialt arbete använder fotboll som integrations-hjälpmedel. I projektet Ronjabollen fungerar fotbollen som ett integrationsverktyg, för att stärka flickor i åldrarna 8–15 år.
 

United besöker seniorboenden
Besök som gör skillnad.
Som en del i vår strävan efter socialt ansvarstagande besöker spelare från Eskilstuna United två gången i veckan seniorboenden för att umgås, spela spel och hjälpa till på olika sätt.
 

Den 12:e spelaren

Eskilstuna United testade att via bankens crowdfundingportal varmtomhjartat.se få allmänhetens hjälp att hitta sin 12:e spelare. En spelare som skulle förstärka truppen när laget drabbades av skador.